ماژول کنترل مرکزی

امنیت ، گرمایش و سایر کنترل ها

ماژول کنترل مرکزی CCM17XX می تواند به صورت بی سیم با محصولات inohom ارتباط برقرار کند وهم چنین با استفاده از هر نوع سنسور با برندهای متفاوت امنیت خانه شما را فراهم نماید.

علاوه بر عملکرد امنیتی ، با کنترل سیستم های گرمایشی ، پریز ، پرده وکرکره و قابلیت کنترل روشنایی راحتی و صرفه جویی را به منزلتان ارمغان آورد.

کنترل گرمایشی

CCM17 xx inohom دارای کنترل گرمایشی منطقه ای است.

با برقراری ارتباط بی سیم با تمام محصولات دارای ویژگی ترموستات inohom ، این اطمینان را می دهد که اتاق مورد نظر شما در دمای مطلوب قرار دارد ، ضمن اینکه حداکثر صرفه جویی و راحتی را برای شما فراهم می کند.

کنترل زنگ هشدار

با برقراری ارتباط با سنسورهای سیمی متصل به ورودی های دیجیتال یا گروه محصولات بی سیم inohom ، با کنترل بخش هایی مانند شیر گاز ، شیر آب ، کنتاکتور برق اصلی و آژیر متصل به خروجی ها ، امنیت خانه شما کنترل می شود.

پرده / کرکره ، روشنایی ، کنترل کلید

می تواند کنترل پریز ، روشنایی ، پرده و کرکره را با زیرساخت ارتباطی بی سیم و همچنین با سیم با استفاده از کلیدهای سنتی توسط ورودی های ماژول مرکزی انجام دهد.

محصولات Inohom با توانایی انعطاف پذیری که دارند تفاوت را کاملا نشان میدهند.