صرفه جویی در مصرف انرژی

سیستم های خانه هوشمند inohom؛ با مدیریت روشنایی های  LED با سنسورهای حساس به حرکت و سناریوهای وابسته به زمان ، بهترین نورپردازی را با کمترین مصرف انرژی فراهم می کند بدون اینکه ایمنی و راحتی شما به مشکل بیفتد.

این سیستم ها تا 30٪ صرفه جویی در سیستم های گرمایشی و سرمایشی را امکان پذیر می کنند.

سیستم آبیاری ، گیاهان شما را با توجه به رطوبت خاک ، دمای هوا و زمان طلوع و غروب آفتاب با کمترین مصرف آب،آبیاری می کند.