درباره شرکت خانه هوشمند لاپلاس

شرکت سهامی خاص ” خانه هوشمند لاپلاس “ (به شماره ثبت 473787) با نام تجاری ” لاپلاس “ (به شماره ثبت 292794) با همت و تلاش گروهی از ‏متخصصین برجسته و مجرب به جهت ارائه راهکارهای تخصصی هوشمند سازی خانه و ساختمان و نیز مبتنی بر سایر فناوریهای مشابه و مکمل، و بومی سازی آنها در کشور و همچنین طراحی و تولید تجهیزات مربوط به این فناوریها ، با هدف هوشمند سازی خانه ها و مکان های دولتی و خصوصی ،شناسایی و ردیابی، مکان یابی و موقعیت یابی، تعیین و تشخیص هویت، رهگیری و ردگیری، آمارگیری، کنترل تردد و کنترل دسترسی، ارسال و دریافت خودکار فرامین از قبل تعیین شده، جمع آوری خودکار داده ها (AIDC) و…، تاسیس ‏شده است.